Giải bài 1 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 6: Phản xạ.

Đề bài 1 Trang 23 SGK Sinh học 8:

Phản xạ là gì ? Hãy lấy vài ví dụ về phản xạ.

Lời giải câu 1 Trang 23 SGK Sinh học lớp 8:

* Khái niệm: Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là phản xạ.

* Ví dụ : Khi chân ta dẫm phải hòn than, chân vội nhấc lên là một phản xạ. Con chuột đang đi, bỗng nhìn thấy con mèo, liền chạy trốn cũng là một phản xạ…

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status