Giải bài 1 Trang 197 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 197 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 197 SGK Sinh học 9:

Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên:

Giai bai 1 Trang 197 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 197 SGK Sinh học lớp 9:

– Sự tác động qua lại giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống được thể hiện qua sự tương tác giữa các nhân tố sinh thái (nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh) với từng cấp độ tổ chức sống.

– Tập hợp các cá thể cùng loài tạo nên các đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi và chúng quan hệ với nhau đặc biệt về mặt sinh sản.

– Tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhau tại một không gian xác định tạo nên quần xã, chúng có nhiều mối quan hệ, trong đó đặc biệt là mối quan hệ dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status