Giải bài 1 Trang 18 SGK toán lớp 5

Giải bài 1 Trang 18 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập về giải toán.

Đề bài 1 Trang 18 SGK toán lớp 5:

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó.
b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Giai bai 1 Trang 18 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 18 SGK toán lớp 5:

a) Ta có sơ đồ:

Giai bai 1 Trang 18 SGK toan lop 5 - Loi giai 1

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
7 + 9 = 16 (phần)
Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35
Số thứ hai là: 80 – 35 = 45
Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Giai bai 1 Trang 18 SGK toan lop 5 - Loi giai 2
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
9 – 4 = 5 (phần)
Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44
Số thứ nhất là 44 + 55 = 99
Đáp số 99 và 44.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status