Giải bài 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

Đề bài 1 Trang 174 SGK Sinh học 11:

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Lời giải câu 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11:

* Giống nhau:

– Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

* Khác nhau:

Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản vô tính ở thực vật
Hình thức sinh sản: Trinh sinh, phân đôi, nảy chồi,phân mảnh. Hình thức sinh sản: Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status