Giải bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Đề bài 1 Trang 173 SGK Lịch sử 10:

Vì sao các nước đế quốc lại tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Lời giải câu 1 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10:

– Do nhu cầu về nguồn nguyên, nhiên liệu, nguồn nhân công rẻ mạt ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất vì vậy các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

– Các thuộc địa sẽ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của chính quốc

– Các thuộc địa sẽ là nơi cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh.

– Thể hiện sức mạnh của các nước đế quốc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status