Giải bài 1 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

Đề bài 1 Trang 171 SGK Sinh học 8:

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ?

Lời giải câu 1 Trang 171 SGK Sinh học lớp 8:

– Phản xạ có điều kiện hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Các phản xạ có điều kiện với ánh sáng, màu sắc, âm thanh dần được thành lập. Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều và càng phức tạp. Bên cạnh đó là quá trình ức chế phản xạ nếu phản xạ đó không cần thiết.

– Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, nhờ đó mà cơ thể thích nghi với những điều kiện sống luôn thay đổi, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa ở người.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status