Giải bài 1 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Đề bài 1 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Lời giải câu 1 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status