Giải bài 1 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 50: Hệ sinh thái .

Đề bài 1 Trang 153 SGK Sinh học 9:

Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó.

Lời giải câu 1 Trang 153 SGK Sinh học lớp 9:

Ví dụ hệ sinh thái dưới nước ở một ao, gồm có các thành phần chính

– Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo.

– Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ, tôm, động vật nổi, tép, cua.

– Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá vừa.

– Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

– Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status