Giải bài 1 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 49: Quần xã sinh vật .

Đề bài 1 Trang 149 SGK Sinh học 9:

Thế nào là một quần xã sinh vật? Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9:

– Quần xã sinh vật: là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

– Quần xã sinh vật gồm nhiều loài từ nhiều quần thể sinh vật. Quần thể sinh vật chỉ gồm 1 loài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status