Giải bài 1 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.

Đề bài 1 Trang 119 SGK Sinh học 7:

Hãy nêu các bộ phận chính của bộ xương ếch ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7:

Các bộ phận chính của bộ xương ếch gồm : sọ ếch, cột sống (có một đốt sống cổ), đốt sống cùng (trâm đuôi), các xương đai chi trước (đai vai), các xương chi trước, xương đai hông, các xương chi sau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status