Giải bài 1 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 1 Trang 115 SGK Lịch sử 10:

Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Lời giải câu 1 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10:

* Thủ công nghiệp

+ Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển và đạt trình độ cao như dệt, làm gốm

+ Một số nghề mới xuất hiện như : khắc bản in, làm đồng hồ, tranh sơn mài

+ Các làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

+ Ở các đô thị, thợ thủ công đã lập các phường vừa sản xuất vừa bán hàng.

* Thương nghiệp

– Nội thương

+ Chờ làng, chợ huyện mọc lên khắp nơi và ngày càng đông đúc.

+ Ở nhiều nơi xuất hiện làng buôn

+ Buôn bán giữa các vùng miền phát triển.

– Ngoại thương

+ Thuyền buôn các nước đến VIệt Nam buôn bán ngày càng tấp nập.

+ Thương nhân nhiều nước đã tụ hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán lâu dài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status