Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Đề bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ 12:

Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Lời giải câu 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12:

Đặc điểm:

+ Tải phân bố thường tập trung.

+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

+ Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

Yêu cầu:

+ Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:

– Chỉ tiêu tần số.

– Chỉ tiêu điện áp.

+ Đảm bảo kinh tế

+ Đảm bảo an toàn

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status