Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình ?

Câu hỏi 3 – Luyện tập  (Trang 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 131 – 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

– Mình đã làm bài tập về nhà chưa nhỉ?

– Ngày mai học những môn nào nhỉ?

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status