Em có thể đặt dấu phẩy vào các câu sau ?

Câu hỏi 3: (Trang 71 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em có thể đặt dấu phẩy vào các câu sau ? phần ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 tuần 9 trang 71 SGK tiếng việt tập 1.

a) Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn.

c) Đúng tám giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

Trả lời:

a) Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c) Đúng tám giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status