Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác ?

Câu hỏi 2: (Trang 150 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác ? phần ôn tập cuối học kì I – Tiết 5 tuần 18 trang 150 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20…

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B

Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20… — 20… cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Nguyễn Bích Thủy

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status