Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì?

Câu hỏi 1 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì? Phần soạn bài Tập đọc: Út Vịnh trang 136 – 137 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thi ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Nhiều khi bọn trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu khi tàu chạy qua.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status