Điều gì đã khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên?

Giải câu 4 (Trang 81 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Điều gì đã khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên? Phần soạn bài Tập đọc: Trước cổng trời, trang 80 – 81 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Cảnh rừng sương gió ấm lên bởi có hình ảnh con người. Ai nấy tất bật rộn ràng vì công việc, người Tày từ khắp các ngả đi gặt lúa, trồng rau, người Giáy, người Dao đi tìm măng hái nấm, tiếng xe ngựa vang lên suốt triền rừng hoang dã, những vạt áo chàm nhuộm xanh cả nắng chiều.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status