Điền vào chỗ trống l hay n và tiếng có vần in hay inh?

Câu hỏi 2 (Trang 77 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Điền vào chỗ trống l hay n và tiếng có vần in hay inh? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Thắng biển trang 77 SGK Tiếng việt Tập 2.

a) hay n?

Từ xa nhìn …ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng ….ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn ….ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh ….ến trong xanh. Tất cả đều ….óng ….ánh, ….ung ….inh trong …..ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn …ũ …ũ bay đi bay về, lượn …ên ….ượn xuống.

b) Tiếng có vần in hay inh?

– lung ……

– giữ ……

– bình …..,

– nhường …….

– rung …….

– thầm …..

– lặng ……

– học …..

– gia ……….

– thông ……

Trả lời:

a) l hay n?

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống.

b) Tiếng có vần in hay inh?

– lung linh

– giữ gìn

– bình minh

– nhường nhịn

– rung rinh

– thầm kín

– lặng thinh

– học sinh

– gia đình

– thông minh

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status