Điền vào chỗ trống chữ l hay n và ut hay uc?

Câu hỏi 2: (Trang 47 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Điền vào chỗ trống chữ l hay n và ut hay uc? Phần soạn bài chính tả nghe – viết Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47, 48 SGK tiếng việt tập 2.

Câu a) l hay n ?

Buổi trưa …im dim

Nghìn con mắt …á

Bóng cũng …ằm im

Trong vườn êm ả

 HUY CẬN

Câu b) ut hay uc ?

Con chim chiền chiện

Bay v… v… cao

Lòng đầy yêu mến

Kh… hát ngọt ngào

HUY CẬN

Trả lời:

Câu a)

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả

HUY CẬN

Câu b)

Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào

HUY CẬN

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status