Điền từ vào chỗ trống l hay n và ut hay uc ?

Câu hỏi 2 (Trang 35 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Điền từ vào chỗ trống l hay n và ut hay uc ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng việt Tập 2.

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sóng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
…ên bé ..ào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa …ên …ức …ở
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau!

b) ut hay uc?

Con đò lá tr… qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
B… nghiêng, lất phất hạt mưa
B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Trả lời:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sõng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
Nên bé nào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa lên nức n
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau.

b) ut hay uc?

Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status