Đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 3

Câu hỏi 4 (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 3. Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (Tuần 23) trang 52 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời.

– Bức tranh thật tuyệt mĩ.

– Chị ấy đẹp như tiên giáng trần.

– Bà ấy rất đẹp lão.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status