Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau ?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng, em biết bạn em có hai bút. Hãy nó với bạn một câu để mượn bút.

b) Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.

Trả lời:

a) Đặt câu khiến để mượn bút của bạn:

– Bạn Hải ơi, bút của mình bị hỏng rồi, bạn làm ơn cho mình mượn chiếc bút của bạn đi!

b) Nói với bố của bạn để xin gặp bạn:

– Thưa bác! Con là Thư, xin bác chuyển máy cho bạn Minh giúp con. Con xin cảm ơn.

c) Nhờ một người chỉ đường:

– Chú ơi, Chú làm ơn chỉ giúp con nhà của bạn Tâm!

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status