Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 77 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Thắng biển trang 77 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Được miêu tả theo trình tự thời gian và sự việc xảy ra: Bắt đầu từ khi gió nổi lên, nước biển dâng cao đe dọa con đê. Rồi nước biển tấn công phá vỡ một khúc đê, cuộc vật lộn giữa người với bão biển diễn ra dữ dội. Cuối cùng con người đã thắng được bão biển. Hàn gắn lại được khúc đê.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status