Chính Tả nghe – viết Bận ?

Câu hỏi 1: (Trang 60, 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chính Tả nghe – viết Bận ? phần soạn bài Chính Tả nghe – viết Bận trang 60,61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Nghe – viết Bận (trích)

Trả lời

Các em Nghe và viết lại bài Bận vào vở bài tập

Trời thu bận xanh

Sông Hồng bận chảy

Cái xe bận chạy

Lịch bận tính ngày

Con chim bận bay

Cái hoa bận đỏ

Cờ bận vẫy gió

Chữ bận thành thơ

Hạt bận vào mùa

Than bận làm lửa.

 

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bạn chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

 

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đòi chung

Trịnh Đường

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status