Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào ở bên trái để tạo thành tiếng có nghĩa?

Câu hỏi (Trang 104 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào ở bên trái để tạo thành tiếng có nghĩa? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …? trang 103 – 104 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được.

b; ch; d; h; k; t: êt, ếch

Trả lời:

Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào đã cho để tạo thành tiếng có nghĩa. * êt: – bết, bệt – chết – dết, dệt – hết, hệt – kết – tết

* Đặt câu: – Mệt quá, nó ngồi bêt xuống đất.

– Chết thật, mải chơi chưa làm xong bài tập.

– Bài ca “Bên cầu dêt lụa” hay quá!

– Con bé giống hệt mẹ

– Bạn gì ơi, chúng mình kết bạn với nhau nhé.

– Mẹ em thường tết hai bím tóc cho bé Na.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status