Các âm đầu tr, ch có thể ghép với những vần nào ở bên phải để tạo thành những tiếng có nghĩa?

Câu hỏi (Trang 104 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Các âm đầu tr, ch có thể ghép với những vần nào ở bên phải để tạo thành những tiếng có nghĩa? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …? trang 103 – 104 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được.

tr; ch: ai, am, an, âu, ăng, ân

Trả lời:

Các âm đầu “tr, ch” có thể ghép với những vần sau:

tr: – trai, trải, trái, trại – tràm, trám, trảm, trạm – tràn, trán – trâu, trầu, trấu, (cây) trẩu – trăng, trắng – trân, trần, trấn, trận

* Đặt câu:

– Con trai lớp mình đứa nào cũng giỏi thể thao

– Ở vùng em vừa mới phát hiện một loại trái cây mà thị trường rất ưa chuộng

– Nước tràn hồ rồi sao em không khóa vòi nước lại.

ch: – chai, chài, chái, chải, chãi – chàm, chạm – chan, chán, chạn – châu, chầu, chấu, chậu, chẩu – chăng, chằng, chẳng, chặng – chân, chần, chẩn *

Đặt câu:

– Dân chài lưới ai cũng khỏe mạnh vạm vỡ.

– Những nét chạm trổ trên tủ thờ thật là kì công.

– Tay bé bẩn rồi ra ngoài chậu nước rửa đi!

– Chúng ta đã vượt qua được một chặng đường vất vả.

– Những từ ngữ quan trọng cần phải gạch chân cho dễ nhớ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status