Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Thư thăm bạn trang 25 – 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia sẻ nỗi buồn khi được tin ba bạn hi sinh cứu người giữa dòng nước lũ, đồng thời để động viên bạn vượt qua nỗi đâu mất mát lớn lao ấy mà vươn lên trong học tập, cuộc sống.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status