Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh ?

Câu hỏi 1: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh ? phần soạn bài tập đọc: Cùng vui chơi trang 85 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bài thơ tả học sinh cùng chơi đá cầu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status