Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết?

Câu hỏi 4 (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy. Phần soạn bài Tập đọc: Chợ Tết trang 39 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Đó là những từ ngữ: mây trắng, đỏ dần; sương hồng lam, viền trắng, đồi xanh, cỏ biếc, đỏ, yếm thắm, bò vàng, sương trắng, tia nắng tía, áo the xanh, đồi thoa son. Nội dung: Bài thơ đã vẽ ra được một bức tranh chợ Tết ở miền trung du thật đẹp, thật tươi vui thể hiện cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân ở vùng đồi núi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status